Hur man sänker ammoniak i Akvarium (9 steg Guide)

ammoniak är dödligt för din fisk.

det är den vanligaste dödsorsaken för en fisk i akvariet.

om du märker en hög ammoniaknivå i ditt akvarium måste du omedelbart göra några åtgärder för att sänka den.

i den här korta artikeln kommer jag att diskutera hur man sänker ammoniak i fisketankar, och vårt yttersta mål är att ta bort det helt och hållet.

Vad Är Ammoniak?

ammoniak (NH3) är en kemisk biprodukt som produceras från sönderdelat avfall från akvarier. Vid höga nivåer kan ammoniakförgiftning snabbt bädda in och påverka alla organismer i ditt akvarium.

som ett resultat är det viktigt att helt cykla en ny akvarium och behålla ett effektivt biologiskt filter.

ammoniak är det allra första steget i att främja kvävecykeln i en Akvarium.

Aquarium Nitrogen Cycle

kvävecykeln är en naturlig process som sker i akvarier för att omvandla ammoniak till nitrat med hjälp av fördelaktiga bakterier. Detta är en nödvändig process i din akvarium för att hålla ett hälsosamt tillstånd.

en Ammoniakkälla krävs för att starta cykelprocessen eftersom den vanligtvis skapas via fiskavfall och annat biologiskt avfall som genereras i akvarier.

sedan kan olika akvariespecifika föremål användas för att dosera ammoniak, eller ren ammoniak kan inkluderas. Ett ytterligare, framträdande tillvägagångssätt är att ’spökfoder’, vilket i huvudsak tillåter kvarvarande mat att förfallna och starta ammoniak (håller ingen fisk i akvarier).

nitrifierande bakterier kommer att utföra nitrifikation, som omvandlar denna ammoniak till nitrit (NO2). Dessa nitrater omvandlas sedan av en annan typ av nitrifierande bakterier till nitrater (NO3).

nitrater kan lättare elimineras genom regelbundna partiella vattenförändringar. Nitrater kan också upptas snabbare av Akvarieväxter och andra organismer.

denna cykelprocess tar vanligtvis 2 – 4 veckor för att vara helt etablerad.

hur man sänker ammoniak i Akvarium

lyckligtvis finns det många sätt att sänka ammoniak i ett akvarium!

här är några tips för att sänka ammoniaknivåerna i en Akvarium så att du kan njuta av dina vattenvänner ännu mer!

så fortsätt läsa om du vill lära dig att göra just det!

cykla ditt akvarium

det viktigaste steget för att hålla ditt akvarium ammoniakfritt är att hålla kvävecykeln helt etablerad i den. I en cyklad tank omvandlas ammoniak naturligt till nitrater vilket är mycket mindre farligt!

men i nya tankar är kvävecykeln inte etablerad på grund av frånvaron av fördelaktiga bakterier.

upprätta kvävecykel

de fördelaktiga bakterierna, som namnet rekommenderar, är de bakterier som gynnar din tank och som verkligen hjälper till att minska ammoniak i ditt akvarium.

för att öka de fördelaktiga bakterierna i ditt akvarium måste du cykla din Akvarium först.

hur man cyklar en Akvarium (3 sätt du kan göra det)

partiell vattenförändring

när du ser några tecken på ammoniak i ditt akvarium är det mest grundläggande och enklaste sättet att minska ammoniak direkt att göra en partiell vattenförändring.

du måste göra en vattenbyte på 30 till 50% av det totala vattnet i ditt akvarium.

det nyligen införda vattnet kommer inte att ha ammoniak, så det kommer utan tvekan att hjälpa till att späda ammoniak i din Akvarium.

den partiella vattenbytet är en regelbunden underhållsuppgift för akvarier som inte är så knepigt alls.

ta en ren hink som du aldrig har använt med någon kemikalie eller tvål. Om du fortfarande är osäker på dess renlighet, köpa en helt ny behållare och hålla isär för fisk tank jobb.

 gör partiell vattenbyte

du drar ut en del vatten från tanken och fyller på det med färskt vatten.

innan du lägger kranvattnet i akvariet måste du avklorera det.

när du har avklorerat vattnet, stäng av alla elektriska förnödenheter till akvariet, dvs stäng av ljuset och filtret.

ta sedan bort cirka 30 till 50% av vattnet från din akvarium med ett rör. Du kan dessutom använda en sifon för att göra det; det gör det verkligen enklare att ta bort vatten från akvariet.

lägg nu gradvis sötvattnet i akvariet.

förbättra ditt filtreringssystem

svag filtrering kan dessutom orsaka en ökning av ammoniaknivån i ditt akvarium.

det finns flera saker du kan göra för att öka reningen i ditt akvarium.

Använd ett filter

om du för närvarande inte använder ett filter bör du använda ett filter för ditt akvarium.

filtret håller inte bara vattnet rent utan innehåller också fördelaktiga bakterier som hjälper till att minimera ammoniaknivån i din Akvarium.

ett HÄLLFILTER fungerar bäst för dem som använder små tankar på mindre än 20 Liter. Större akvarieägare bör dock överväga att investera i ett effektivare filtreringssystem som ett kapselfilter.

inkludera ytterligare ett filter

du vet vad de säger, ” ju fler filter, desto bättre!”Så om du använder ett filter för din akvarium, är det dags att lägga till ett annat.

 förbättra filtreringssystemet

till exempel, om du har en stor tank och för närvarande använder ett kapselfilter men vill se till att alla dessa irriterande toxiner inte hamnar i deras livsmiljö också – komplettera sedan med detta praktiska hang-on-back-filter!

Rengör filtret

om du ser att vattnet från ditt filter inte rinner lätt, indikerar det att ditt filter är blockerat. Så du måste städa upp filtret.

men här bör du vara försiktig när du rengör filtret, för om du rengör filtret för ofta och noggrant kan det orsaka förlust av alla fördelaktiga bakterier i filtret.

så du bör rengöra ditt filter Med hjälp av akvariet vatten-det hjälper till att hålla nyttiga bakterier i dina filterelement.

rengör akvariet

om du vill hålla ditt akvarium rent och lyckligt måste vattnet i deras hem förbli orört. Regelbunden rengöring hjälper till att undvika uppbyggnad av giftiga kemikalier som ammoniak, som omedelbart kan döda eller göra livet outhärdligt för dem som bor där. För att bibehålla optimal kvalitet sorterar genom dessa steg:

avlägsna oönskade föroreningar

onödiga föroreningar som matrester, döda växter och fisk avfall en hög ammoniaknivå i akvariet.

så du borde ta bort sådana föroreningar från vattnet med hjälp av ett fisknät.

om du hittade mycket oätad mat i ditt akvarium, övermatar du. Ge din fisk det belopp de kan avsluta inom 2-5 minuter.

rengör akvariet

vakuum ditt substrat

substratet är tankens bottenbädd, så det kommer utan tvekan att finnas många föroreningar fångade i underlaget i ditt akvarium.

denna förorening kan orsaka en ökning av ammoniaknivån i ditt akvarium. Så rengöring av substratet med ett regelbundet intervall är viktigt. En sifon eller grusvakuum kan hjälpa dig att göra detta.

behåll god vattenkvalitet

den goda vattenkvaliteten i ditt akvarium är nyckeln till framgång. För att behålla det behöver du en balanserad pH-nivå och tillräckligt upplöst syre, vilket i slutändan förhindrar ammoniakuppbyggnad.

sänka pH-värdet i vattnet

att minska pH-värdet i vattnet blir inte alltid av med ammoniak direkt från vattnet; det gör det dock mycket mindre skadligt och ger dig tillräckligt med tid att reparera problemet.

om du använder substrat som krossade korallrev eller korallsand, kan detta vara den faktor som ditt akvarium vatten har högt pH eftersom det lanserar kalcium som utlöser en spik i pH-nivån i vattnet.

i en nödsituation kan du göra en partiell vattenförändring för att sänka vattnets pH.

har du någonsin märkt hur fisktankar utan växter kan vara lite tråkigare? Om ditt akvarium föredrar lite färg, överväg att lägga till drivved. Garvsyran som frigörs av träet hjälper till att sänka pH i vatten också! Se bara till att alla dessa vackra bitar inte behandlas med kemikalier eller färgämnen eftersom de kan göra mer skada än nytta.

en ytterligare primär metod för att minska vattnets pH är genom att införa några mandelblad i akvariet. Den fungerar på samma sätt som drivved. Det kommer att lansera garvsyra som hjälper till att minska vattnets pH.

relaterad läsning: Hur man sänker pH-nivån i en Akvarium (08 effektiva sätt)

bibehålla god vattenkvalitet

öka syre i tanken

öka luftningen i tanken kan hjälpa till att minska ammoniaknivån i din Akvarium.

ammoniakgasen i NH3-formen är giftig för din fisk, och den kan också lösas i vattnet.

så om du lägger till syre i vattnet kommer det att öka mer upplöst syre, vilket minskar upplöst ammoniak från vattnet.

det mest grundläggande och mest pålitliga sättet att höja syre i vattnet är genom att använda en luftpump. Du kan också använda ett HÄLLFILTER eller en spraystång för att öka syresättningen.

relaterad läsning: Hur man ökar syre i en Akvarium (11 beprövade sätt)

få en större Tank

om du har mycket fisk i en liten akvarium, kan det här vara anledningen till att din akvarium har en hög ammoniaknivå. Hög fiskdensitet är en av de främsta orsakerna till att ditt akvariumvatten blir förorenat.

få en större tank

så få en större tank, ar minska din fisk nummer.

om det finns mycket fisk i en liten tank, kommer fisken säkert att producera mycket avfall som i slutändan kommer att skapa ammoniak. Eftersom akvariet är litet kommer vattnet snabbt att koncentreras med ammoniak.

Håll levande växter

att upprätthålla levande växter i akvariet är en perfekt metod för att sänka ammoniak i akvariet.

online-växterna behöver makronäringsämnen och spårämnen för sin rätta tillväxt, som de kan få från avfall som genereras av fisk och även matrester.

så att ha levande växter i dina akvarier är en utmärkt ide att konsumera ammoniak som produceras av avfall som genereras i fisktankar.

 Lägg till levande växt

dessutom kommer växter att lägga till syre vilket är verkligen användbart för fisken.

nybörjare bör börja med några hårda växter som Anubias, Java brush, Java Moss, etc.

introducera fördelaktiga bakterier

om ditt akvarium är nytt, är möjligheterna att din akvarium har hög ammoniak eftersom din akvarium har mindre fördelaktiga bakterier. Men även i en etablerad tank kan kvävecykeln hämmas på grund av att bakterier minskas av vissa skäl som vattenförändringar eller rengöring.

ammoniaknivån i ditt akvarium kan ha stigit eftersom du felaktigt har eliminerat de fördelaktiga bakterierna från din Akvarium.

så, i det här fallet, för att förbättra de fördelaktiga bakterierna omedelbart, kan du lägga till lite grus från det etablerade akvariet direkt i din Akvarium.

substratet är ett område där fördelaktiga bakterier lever, så när du lägger till krossat grus från ett cyklat akvarium i din akvarium, är det som att lägga till dessa mikroskopiska livsformer till ditt eget lilla ekosystem.

du kan också använda filterkuddar som används i ett etablerat akvarium och sluta använda dem direkt i sina egna filter!

användning av neutraliserande kemikalier

den kortsiktiga metoden för att minska ammoniak i ditt akvarium är genom att lägga till några neutraliserande kemikalier i ditt akvarium.

använd ammoniakreducerande kemikalie

de neutraliserande tillsatserna eliminerar inte nödvändigtvis ammoniak från ditt akvarium men istället gör det ammoniak ofarligt.

du behöver fortfarande biologisk filtrering för att eliminera ammoniak helt.

Vad är orsakerna till ammoniak i en Akvarium

Vad är orsakerna till ammoniak i en Akvarium? Det är en fråga som plågar akvarieägare.

för att bekämpa problemet måste du veta orsakerna till ammoniakproduktion i en akvarium i detalj. Här är några typiska orsaker!

genererat avfall i akvarier

avfallsgenerering i akvarier är naturligt och något oundvikligt.

i ett sötvattensakvarium genererar döda växter och oätad mat ammoniak. Det är en av orsakerna till dålig lukt från fish tank & kan döda din fisk så småningom.

det är viktigt att kontrollera ditt akvarium regelbundet för avfall som döda växter och matrester. Om du hittar någon, ta bort dem med hjälp av en Nätstrumpor!

på samma sätt finns det en del avfall som fångas i ditt grus, som de döda växtbladen. För att ta bort det från akvariet måste du dammsuga ditt grus med en sifon.

vanligtvis bör du rengöra underlaget en gång om 2 veckor.

Overstocking

Detta är ett utbrett problem som orsakar höga ammoniaknivåer i din Akvarium.

när du lägger för många fiskar i ett akvarium skapar de avfall som slutar öka nivån av skadliga kemikalier som ammoniak.

en ny eller större tank kommer att lösa ditt problem, och du kan göra några andra saker för att förbättra de hjälpsamma bakterierna i ditt akvarium också.

kolla min artikel om hur många fiskar per gallon för lagring i rätt mängd.

felaktig filtrering

dålig filtrering kan dessutom skapa en hög ammoniaknivå i ditt akvarium.

filter tar inte bara bort partiklar från vattnet utan ger också ett område för fördelaktiga bakterier att växa, vilket hjälper till att minska ditt akvariums Ammoniaknivå.

så, om du upptäcker att vattnet från filtret inte kommer ut fritt, då är det dags för en rengöring. Du kan också komplettera med en mer fördelaktig bakteriefylld enhet för att höja dessa bakterier!

mindre fördelaktiga bakterier

Detta är en allestädes närvarande faktor som gör att fisktankar har höga ammoniaknivåer.

bra bakterier hjälper till att ta bort ammoniak från ditt akvarium, och om du inte har tillräckligt med fördelaktiga bakterier runt, så blir det naturligtvis mer märkbart!

sätt att höja fördelaktiga bakterier i akvarier

inkludera ett annat filter: en akvarium utan filter kommer att vara full av otäcka saker.

akvariefilter är bra eftersom de hjälper till att skapa en miljö som är gästvänlig mot fördelaktiga mikroorganismer som nitrifierande bakterier, som bryter ner skadlig ammoniak i vattnet så att du kan se friskare fisk.

filterelementet innehåller dessa fördelaktiga bakterier. Därför kan ett extra filter i din Akvarium öka de fördelaktiga bakterierna.

Lägg till mer substrat: Lägg bara till lite grus och se ditt akvarium blomstra med fördelaktiga bakterier. Det extra rummet ger de goda bakterierna en chans till kolonisering.

har levande växter: levande växter i akvariet är ett bra sätt att minska ammoniak. De kommer att använda denna avfallsprodukt och förse dem med näringsämnen samtidigt som de släpper ut syre som är fördelaktigt för ditt husdjurs hälsa! Dessutom ger växter också ett område för utvandring av fördelaktiga bakterier.

högt pH

högt vatten pH kan också orsaka en hög ammoniaknivå i ditt akvarium.

så, att minska pH i denna miljö bör hjälpa till med att ta itu med det!

vanligtvis när du håller korallrev eller använder krossade koraller som substrat, kommer det att resultera i mer alkaliska nivåer än vanligt eftersom de innehåller kalcium som orsakar högre pH.

otillräcklig cykling

Detta är det misstag som de flesta nybörjare gör när de helt enkelt börjar med hobbyen.

du måste cykla akvariet innan du ens lägger fisken direkt i akvariet.

cykling akvariet hjälper i huvudsak till att producera de fördelaktiga bakterierna i din Akvarium.

så se till att när du lägger din fisk i akvariet är ditt akvarium berett att ta bort ammoniak från akvariet genom kvävecykeln.

Vad Gör Ammoniak I Akvariet?

ammoniak är en skadlig biprodukt av fiskavfall. Därför måste den omvandlas till något mer användbart, som nitrater för växter! I en cyklad tank omvandlas ammoniak till nitrater genom nitrifierande bakterier.

all kvarvarande fiskmat och olika andra organiska ämnen som distribueras i hela tanken måste också tas in av fördelaktiga bakterier. Detta är så att de kan införliva tillbaka i vår kvävecykel!

i gengäld äter dessa mikroorganismer denna ammoniak, minskar ammoniaknivåerna i din lagertank samt hindrar fisk från att få ammoniakförgiftning.

Vad är tecknen på hög ammoniak i akvariet

det värsta som händer i ditt akvarium är att ammoniaknivåerna spikar. Det är inte bara skadligt eftersom det kan förgifta din fisk utan också för att det gör att din tank blir svårare och stressande.

för att förhindra att detta händer har jag sammanställt en lista över tecken som indikerar hög ammoniak i ett akvarium:

letargi

om du märker att din fisk rör sig mindre under dagen kan det vara ett problem. Din fisk ska vara aktiv under dagtid om de är friska.

slöhet är det första symptomet på Ammoniakuppbyggnad i ditt akvarium.

men de sover på natten och rör sig mindre om de inte är en nattlig Art.

aptitlöshet

en alltmer inaktiv fisk är ett tecken på att något kan vara avstängt. Om du märker att dina favorit akvarieinvånare går från att äta hjärtligt till knappt vidrör deras maträtt, kan det finnas höga ammoniaknivåer i vattnet, och de behöver lite uppmärksamhet snabbt!

Gasping

om du märker att de kommer på ytan mycket regelbundet och kippar efter andetag, kan orsaken bakom detta vara höga nivåer av ammoniak i deras vatten, vilket orsakar dem obehag eller till och med död eftersom det stör neurologisk funktion över tiden.

Gillinflammation

vet du den fiskiga lukten? Det är faktiskt från deras gälar. Så när du märker dem med inflammerade gälar betyder det att de är Ammoniaktoxicitetssymptom!

svullnad i fenorna

Fiskhållare ser ofta att deras fisk visar sjuklig fin och röd beröring, men vad orsakar detta? De ökade nivåerna av ammoniak i en tank kan vara att skylla på.

svullna ögon eller Anus

fisk med hög ammoniaknivå upplever också inflammerade ögon och anus. Det kommer att leda till mer kritiska problem längs linjen om det inte är markerat!

sista ord

jag är så glad att jag kunde hjälpa dig. Du hittar dessa metoder är bra på att sänka nivåerna av ammoniak. Ammoniak är dock verkligen osäker för din fisk, så du borde regelbundet testa vatten för ammoniak.

dessutom kan ammoniakgrader klättra snabbt innan du gör något permanent alternativ som kan ta lite tid; du måste utföra en partiell vattenbyte eller använda neutraliserande medel under tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.